Op 12 januari 1978 werd het mannenkoor ‘Tehillim’ opgericht door het bestuur van de zangvereniging ‘Vox Humana’, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. 

Deze zangvereniging bestond sinds 1964 als gemengd koor ‘Vox Humana’ en beheerde sinds 1969 ook het kinderkoor ‘Hosanna’. Ruim 31 jaar geleden ontstond het idee naast deze twee koren ook nog een mannenkoor op te richten. Het kreeg de naam ‘Tehillim’; een Hebreeuws woord dat ‘lofzangen’ betekent. Dat is ook het hoogste doel van de vereniging; het zingen van psalmen en geestelijke liederen tot eer van de Heere.

De eerste dirigent van ‘Tehillim’ was Jan Vink. Vervolgens stond het mannenkoor onder leiding van Jan van Hofwegen, Rien Verwijs en Hans van Blijderveen. Van 1990 tot 2007 was Dick van Luttikhuizen bijna 17 jaar onze dirigent. In die lange periode heeft hij het koor in belangrijke mate mogen vormen tot wat het nu is. Enige muziekstukken van hem zijn ook op cd opgenomen. Sinds mei 2007 is Lennert Knops onze dirigent. Op bekwame en enthousiaste wijze leidt hij ons koor, waarbij regelmatig de nadruk wordt gelegd op de inhoud en betekenis van de teksten van de te zingen liederen. Door hem wordt ook veel aandacht besteed aan de muzikale waarden, die deze inhoud juist moeten onderstrepen. 
Jarenlang telde het koor ongeveer 50 leden; na een piek van 65 leden zijn we inmiddels weer geruime tijd terug bij het ledental van 50. Tijdens de uitvoeringen wordt het koor begeleid door onze vaste organist. In de beginjaren was dat Hans Nieuwland. Nadien heeft Tinus Korevaar deze taak op deskundige en nauwgezette wijze uitgeoefend voor een periode van ruim 31 jaar. Nadat Tinus Korevaar is gestopt met het begeleiden van onze koren (maart 2016) heeft Jan Peter Teeuw zijn werk overgenomen.

In de loop der jaren gaf ‘Tehillim’ veel uitvoeringen in grotere en kleinere kerken, maar ook onder meer in zorginstellingen. Van deze uitvoeringen en ter gelegenheid van jubilea werden diverse opnamen gemaakt. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werd een mc opgenomen in de Grote Kerk te Heusden. Bij het 15-, 20- en 25-jarig bestaan werden cd-opnamen gemaakt in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt, de Nieuwe Kerk te Zierikzee en de Augustijnenkerk te Dordrecht. Ter gelegenheid van het 31-jarig bestaan is er een nieuwe cd opgenomen in de historische Martinikerk te Bolsward. 

Het is onze wens en bede dat ‘Tehillim’ nog vele jaren mag voortbestaan om lofzangen te zingen ter ere van Hem, Die hemel en aarde geschapen heeft en alle lof toekomt.